Круг
 

Название товара

Ед. Цена Марка стали L м Порезка
  Круг за тонну за 1 метр
  Круг  калибр. 5  т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг  калибр. 6 т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг  калибр. 8 т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг  калибр. 10 т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг  калибр. 12 т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг  калибр. 14 т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг  калибр. 16 т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг  калибр. 18 т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг  калибр. 20-22 т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг  калибр. 24,25 т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг  калибр. 28 т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг  калибр. 30 т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг  калибр. 32,35 т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг  калибр. 36 т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг  калибр. 40 т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг  калибр. 45 т. Договорная - ст.20,45 3,4,6 -
  Круг калибр. 10 т Договорная - 40Х 3,4,6 -
  Круг калибр. 16 т. Договорная - 40Х 4,0-6,0 -
  Круг калибр. 30 т. Договорная - 40Х 4,0-6,0 -
  Круг калибр. 40 т. Договорная - 40Х 4,0-6,0 -
  Круг 6,5 т. Договорная   3пс 6,05 1,00
  Круг  8 т. Договорная   3пс 6,05 1,00
  Круг 10 т. Договорная   3пс/А240с 9,05 1,25
  Круг 12 мера т. Договорная   3пс 9,05 1,40
  Круг 14 мера т. Договорная   3пс/А240с 9,05 1,60
  Круг 16 мера т. Договорная   3пс 6,05/9,05 1,45
  Круг 18 т. Договорная   3пс/А240С 9,05 2,10
  Круг 20 т. Договорная   3пс/А240 9,05 2,40
  Круг 22 т. Договорная   3пс 9,05 2,60
  Круг 24 т. Договорная   3пс 6,05 2,65
  Круг 25 т. Договорная   3сп 6,05 2,85
  Круг 28 т. Договорная   А240с 9,05 3,50
  Круг 30 т. Договорная   3пс 6,05 3,55
  Круг 32 т. Договорная   А240с 9,05 3,95
  Круг 36 т. Договорная   3пс/сп 6,05/2,5-5,5 4,50
  Круг 40 т. Договорная   3пс/сп 6,05 5,20
  Круг 45 т. Договорная   3пс 5-6 7,80
  Круг 50 т. Договорная   3пс/сп 5,6 8,50
  Круг 56 т. Договорная   3сп/пс 5,5-5,9 9,90
  Круг 56 (ст.35) т. Договорная   35 5-8  
  Круг 60 т. Договорная   3пс/сп 5,4-5,7 12,30
  Круг 60 (ст.35) т. Договорная   35 3-6 12,30
  Круг 65 т. Договорная   3сп 4,9 14,50
  Круг 70 т. Договорная   3сп 4-4,2 16,00
  Круг 80 т. Договорная   3пс 6 21,90
  Круг 12 (ст.20) т. Договорная   20 6,05 1,40
  Круг 14 (ст.20) т. Договорная   20 6,05 1,60
  Круг 16 (ст.20) т. Договорная   20 9,05 1,85
  Круг 18 (ст.20) т. Договорная   20 6,05 2,10
  Круг 20 (ст.20) т. Договорная   20 4-6 2,00
  Круг 22 (ст.20) т. Договорная   20 2-5 2,50
  Круг 24 (ст.20) т. Договорная   20 5,86 2,65
  Круг 25 (ст.20) т. Договорная   20 6,05 2,85
  Круг 26 (ст.20) т. Договорная   20 5,5-5,7 3,10
  Круг 28 (ст.20) т. Договорная   20 3,5-5,5 3,45
  Круг 32 (ст.20) т. Договорная   20 5,8 3,95
  Круг 36 (ст.20) т. Договорная   20 5,4-6 4,50
  Круг 40 (ст.20) т. Договорная   20 6,05 5,20
  Круг 42 (ст.20) т. Договорная   20 4-6 6,30
  Круг 45 (ст.20) т. Договорная   20 6 7,80
  Круг 50 (ст.20) т. Договорная   20 3-6 8,50
  Круг 56 (ст.20) т. Договорная   20 5,7 9,90
  Круг 60 (ст.20) т. Договорная   20 5,85/5,4-5,8 12,30
  Круг 65 (ст.20) т. Договорная   20 5,7 14,50
  Круг 70 (ст.20) т. Договорная   20 3-6 16,00
  Круг 80 (ст.20) т. Договорная   20 6,05 21,90
  Круг 90 (ст.20) т. Договорная   20 5-5,8 27,70
  Круг100 (ст.20) т. Договорная   20 5,8 34,20
  Круг110 (ст.20) т. Договорная   20 5,4-5,7 39,80
  Круг120 (ст.20) т. Договорная   20 6 47,40
  Круг130 (ст.20) т. Договорная   20 5,5-5,7 55,60
  Круг140 (ст.20) т. Договорная   20 4-5,75 64,50
  Круг150 (ст.20) т. Договорная   20 6,05 74,00
  Круг160 (ст.20) т. Договорная   20 4,35 77,70
  Круг170 (ст.20) т. Договорная   20 1,5-2,2 90,00
  Круг180 (ст.20) т. Договорная   20 5,85 95,00
  Круг190 (ст.20) т. Договорная   20 5,3-5,5 114,00
  Круг200 (ст.20) т. Договорная   20 5-6 114,00
  Круг210 (ст.20) т. Договорная   20 5,9 148,00
  Круг220 (ст.20) т. Договорная   20 4,6-6,1 156,00
  Круг230 (ст.20) т. Договорная   20 3-3,5 174,00
  Круг250 (ст.20) т. Договорная   20 5,4 190,00
  Круг270 (ст.20) т. Договорная   20 6,3 245,00
  Круг 300 (ст.20) т. Договорная   20 3,5-6 300,00
  Круг 310 (ст.20) т. Договорная   20 3,5-6 310,00
  Круг 320 (ст.20) т. Договорная   20 3,5-6 320,00
  Круг 330 (ст.20) т. Договорная   20 3,5-6 330,00
  Круг 350 (ст.20) т. Договорная   20 3,5-6 350,00
  Круг 12 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 6,05 1,40
  Круг 14 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 3-6 1,60
  Круг 16 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 6,05 1,85
  Круг 18 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,55 2,10
  Круг 20 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,5 2,40
  Круг 25 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 4,42-5,76 2,85
  Круг 28 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,5 3,50
  Круг 30 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,7 3,55
  Круг 32 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 3-6 3,95
  Круг 36 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 3-7 4,50
  Круг 38 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,9 4,80
  Круг 40 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 3-6 5,20
  Круг 42 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,6 6,30
  Круг 45 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,4-6 7,80
  Круг 50 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,6-5,8 8,50
  Круг 65 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 4,85-5,5 14,50
  Круг 70 (ст.40Х) т. Договорная   40х 5-5,5 16,00
  Круг 90 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,6-5,8 27,70
  Круг100 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,85 34,20
  Круг110 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,95 39,80
  Круг120 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 4-6 47,40
  Круг130 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,75 55,60
  Круг140 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 6 64,50
  Круг150 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,9 74,00
  Круг160 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 4,85-5 77,70
  Круг170 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,7-6 90,00
  Круг180 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,4-5,8 95,00
  Круг190 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 4,9 114,00
  Круг200 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 6,05 114,00
  Круг220 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,0 156,00
  Круг230 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 5,85 174,00
  Круг240 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 4,45 183,00
  Круг250 (ст.40Х) т. Договорная   40Х 4,2 190,00
  Круг300 (ст.40Х) т. Договорная   40Х ндл 300,00
  Круг320 (ст.40Х) т. Договорная   40Х ндл 320,00
  Круг330 (ст.40Х) т. Договорная   40Х ндл 330,00
  Круг 350 (ст.40Х) т. Договорная   40Х ндл 350,00
  Круг 380 (ст.40Х) т. Договорная   40Х ндл 380,00
  Круг 400 (ст.40Х) т. Договорная   40Х ндл 400,00
  Круг 12 (ст.45) т. Договорная   45 3-6 1,40
  Круг 14 (ст.45) т. Договорная   45 6,05 1,60
  Круг 16 (ст.45) т. Договорная   45 4-6 1,85
  Круг 18 (ст.45) т. Договорная   45 6,05 2,10
  Круг 20 (ст.45) т. Договорная   45 2,5-5,5 2,40
  Круг 22 (ст.45) т. Договорная   45 3,5-6 2,20
  Круг 24 (ст.45) т. Договорная   45 6,05 2,65
  Круг 26 (ст.45) т. Договорная   45 6 3,10
  Круг 28 (ст.45) т. Договорная   45 4-6 3,50
  Круг 30 (ст.45) т. Договорная   45 4-5,8 3,55
  Круг 32 (ст.45) т. Договорная   45 4-6 3,95
  Круг 36 (ст.45) т. Договорная   45 4-6 4,50
  Круг 40 (ст.45) т. Договорная   45 4,5-6 5,20
  Круг 45 (ст.45) т. Договорная   45 4,5-5,4 7,80
  Круг 50 (ст.45) т. Договорная   45 4-5,75 8,50
  Круг 56 (ст.45) т. Договорная   45 4,45 9,90
  Круг 60 (ст.45) т. Договорная   45 5,7-6 12,30
  Круг 65 (ст.45) т. Договорная   45 3,3-6 14,50
  Круг 70 (ст.45) т. Договорная   45 3-6 16,00
  Круг 75 (ст.45) т. Договорная   45 4,2-5,65 18,00
  Круг 80 (ст.45) т. Договорная   45 6,15 21,90
  Круг 90 (ст.45) т. Договорная   45 5,65 27,70
  Круг100 (ст.45) т. Договорная   45 5,9 34,20
  Круг110 (ст.45) т. Договорная   45 5,5-5,9 39,80
  Круг120 (ст.45) т. Договорная   45 4-6 47,40
  Круг130 (ст.45) т. Договорная   45 5,7-5,8 55,60
  Круг140 (ст.45) т. Договорная   45 6 64,50
  Круг150 (ст.45) т. Договорная   45 5,95 74,00
  Круг160 (ст.45) т. Договорная   45 5,85-8,75 77,70
  Круг170 (ст.45) т. Договорная   45 4,4-5,2 90,00
  Круг180 (ст.45) т. Договорная   45 4,6-5,8 95,00
  Круг190 (ст.45) т. Договорная   45 2-6 100,00
  Круг200 (ст.45) т. Договорная   45 4,4-4,85 114,00
  Круг210 (ст.45) т. Договорная   45 6,65 148,00
  Круг220 (ст.45) т. Договорная   45 6,05 156,00
  Круг230 (ст.45) т. Договорная   45 5,5 174,00
  Круг250 (ст.45) т. Договорная   45 7,25 190,00
  Круг 270 (ст.45) т. Договорная   45 1-5 270,00
  Круг 280 (ст.45) т. Договорная   45 1-5 280,00
  Круг 300 (ст.45) т. Договорная   45 1-5 300,00
  Круг 310 (ст.45) т. Договорная   45 1-5 310,00
  Круг 320 (ст.45) т. Договорная   45 1-5 320,00
  Круг 330 (ст.45) т. Договорная   45 1-5 330,00
  Круг 350 (ст.45) т. Договорная   45 1-5 350,00
  Круг 380 (ст.45) т. Договорная   45 1-5 380,00

 

При формировании счета с порезкой металла, стоимось порезки включается в цену.

Доставка на объект заказчика
по Киеву, Киевской обл., Украине